Klachtenregeling

Je hebt een klacht, wat nu?

Als je niet tevreden bent met de behandeling die we je gegeven hebben, hoe we je benaderd hebben of over de kliniek willen we dit natuurlijk graag samen met jou oplossen. We gaan hierover met je in gesprek en willen graag tot een oplossing komen. Lukt dit niet, dan is er een speciaal klachtenloket waar je terecht kan.

Als je een klacht heeft over de geleverde zorg door de zorgverlener kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici. De eerste stap is dat je een gesprek aangaat met de zorgverlener. Het is goed mogelijk dat de zorgverlener niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruikmaken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij de zorgverlener is aangesloten, bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vind je een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer je vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedici
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt de klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Je krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op de ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor jou. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici.